DINPNISONazwa
DIN 1PN 85020ISO 2339Kołek stożkowy
DIN 7PN 85021ISO 2338Kołek walcowy
DIN 84PN 82215ISO 1207Wkręt do metalu z łbem walcowym
DIN 85PN 82201ISO 1580Wkręt z łbem walcowym wypukłym z rowkiem
DIN 93PN 82021Podkładka odginana jednołapkowa
DIN 94PN 82001ISO 1234Zawleczka
DIN 95PN 82504Wkręt do drewna z łbem soczewkowym
DIN 96PN 82505Wkręt do drewna z łbem kulistym
DIN 97PN 82503Wkręt do drewna z łbem stożkowym
DIN 124PN 82952ISO 1051Nit z łbem kulistym
DIN 125 APN 82006ISO 7089Podkładka okrągła płaska
DIN 125 BPN 82006ISO 7090Podkładka okrągła płaska
DIN 126PN 82005ISO 7091Podkładka okrągła zgrubna
DIN 127PN 82008Podkładka sprężysta okrągła
DIN 128Podkładka sprężysta łukowa
DIN 137 BPN 82037Podkładka podatna falista
DIN 137 APN 82038Podkładka podatna łukowa
DIN 186PN 82418Śruba z łbem młoteczkowym podsadzonym
DIN 188PN 82418Śruba z łbem młoteczkowym z noskiem
DIN 261PN 82424Śruba z łbem młoteczkowym
DIN 302PN 82957ISO 1051Nit z łbem stożkowym soczewkowym
DIN 315PN 82439Nakrętka skrzydełkowa
DIN 316PN 82436Śruba skrzydełkowa
DIN 417PN 82276ISO 7435Wkręt dociskowy bez łba z rowkiem z czopem walcowym z gwintem na całej długości
DIN 432PN 82011Podkładka odginana z noskiem zewnętrznym
DIN 434PN 82018Podkładka klinowa do ceowników
DIN 435PN 82009Podkładka klinowa do dwuteowników
DIN 436PN 82010Podkładka kwadratowa
DIN 438PN 82274ISO 7436Wkręt dociskowy bez łba z rowkiem końcem wgłębionym z gwintem na całej długości
DIN 439PN 82153ISO 4035Nakrętka sześciokątna niska
DIN 440PN 82019ISO 7094Podkładka okrągła do konstrukcji drewnianych
DIN 444PN 82425Śruba oczkowa
DIN 462PN 82016Podkładka odginana z noskiem wewnętrznym
DIN 463PN 82022Podkładka odginana dwułapkowa
DIN 471PN 85111Pierścień osadczy sprężynujący zewnętrzny
DIN 472PN 85111Pierścień osadczy sprężynujący wewnętrzny
DIN 480PN 82308Śruby dociskowe z łbem kwadratowym wieńcowym z czopem soczewkowym
DIN 551PN 82272ISO 4766Wkręt dociskowy bez łba z rowkiem z końcem płaskim z gwintem na całej długości
DIN 553PN 82273ISO 7434Wkręt dociskowy bez łba z rowkiem z końcem stożkowym z gwintem na całej długości
DIN 555PN 82144ISO 4034Nakrętka sześciokątne
DIN 557PN 82151Nakrętka kwadratowa
DIN 558PN 82105ISO 4018Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości trzpienia
DIN 562PN 82151Nakrętka kwadratowa niska
DIN 571PN 82501Wkręt do drewna z łbem 6-kątnym
DIN 580PN 82472ISO 3266Śruba z uchem
DIN 582Nakrętka z uchem
DIN 603PN 82406ISO 8677Śruba z łbem grzybkowym z podsadzeniem ( zamkowa )
DIN 605PN 82402Śruba z łbem stożkowym z podsadzeniem
DIN 608PN 82402Śruba z łbem stożkowym z podsadzeniem ( płużna )
DIN 609PN 82342Śruba pasowana z łbem 6-kt z gwintem długim
DIN 610PN 82341Śruba pasowana z łbem 6-kt z gwintem krótkim
DIN 660PN 82952ISO 1051Nit pełny z łbem kulistym
DIN 661PN 82954ISO 1051Nit pełny z łbem stożkowym
DIN 662PN 82956ISO 1051Nit z łbem kulistym
DIN 674PN 82958Nit z łbem grzybkowym
DIN 675PN 82961ISO 1051Nit z łbem stożkowym
DIN 835PN 82137Śruba dwustronne o długości wkręcanej – 2d
DIN 906Korek gwintowany z gniazdem sześciokątnym z gwintem stożkowym
DIN 908Korek gwintowany z gniazdem sześciokątnym i kołnierzem, z gwintem cylindrycznym
DIN 909Korek gwintowany z łbem sześciokątnym
DIN 910Korek gwintowany z łbem sześciokątnym i kołnierzem, z gwintem cylindrycznym
DIN 912PN 82302ISO 4762Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym (imbusowa)
DIN 913PN 82314ISO 4026Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim ściętym
DIN 914PN 82315ISO 4027Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym
DIN 915PN 82316ISO 4028Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym i czopem walcowym
DIN 916PN 82317ISO 4029Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym i końcem wgłębionym
DIN 917PN 82182Nakrętka ślepa
DIN 928PN 82169Nakrętka kwadratowa do zgrzewania
DIN 929PN 82169Nakrętka sześciokątna do zgrzewania
DIN 931PN 82101ISO 4014Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na części długości trzpienia
DIN 933PN 82105ISO 4017Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości trzpienia
DIN 934PN 82144ISO 4032Nakrętka sześciokątna
DIN 935PN 82148ISO 7035Nakrętka koronowa
DIN 936PN 82153ISO 4035Nakrętka sześciokątna niska
DIN 937PN 82159ISO 7038Nakrętka koronowa niska
DIN 938PN 82125Śruba dwustronna o długości części wkręcanej – 1d
DIN 939PN 82131Śruba dwustronna o długości części wkręcanej – 1,25d
DIN 960PN 82101ISO 8765Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem drobnozwojnym na części długości trzpienia
DIN 961PN 82105ISO 8676Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem drobnozwojnym na całej długości trzpienia
DIN 963PN 82207ISO 2009Wkręt z łbem stożkowym z rowkiem
DIN 964PN 82211ISO 2010Wkręt z łbem stożkowym soczewkowym
DIN 965PN 82208ISO 7046Wkręt do metalu z łbem stożkowym i wgłębieniem krzyżowym
DIN 966PN 82212ISO 7047Wkręt do metalu z łbem stożkowym soczewkowym z wgłębieniem krzyżowym
DIN 975Pręt gwintowany
DIN 979ISO 7038Nakrętki sześciokątne niskie
DIN 980PN 82176ISO 7042Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca jednolita
DIN 981Nakrętka do łożysk KM
DIN 982ISO 7040Nakrętka samohamowna wysoka z wkładką poliamidową
DIN 985PN 82175ISO 10511Nakrętka samohamowna z wkładką poliamidową
DIN 986Nakrętka kołpakowa samohamowna
DIN 988Podkładka dystansowa
DIN 1440PN 82004ISO 8738Podkładka do sworzni
DIN 1478PN 82268Nakrętka napinająca rurowa
DIN 1479PN 82267Nakrętka napinająca sześciokątna
DIN 1480PN 82269Nakrętka napinająca otwarta
DIN 1481PN 85023ISO 8752Kołek sprężysty rozcięty wzmocniony
DIN 1587PN 82181Nakrętka kołpakowa
DIN 6319PN 82026Podkładka kulista
DIN 6319PN 82028Podkładka stożkowa
DIN 6325ISO 8734Kołek walcowy, hartowany
DIN 6330PN 61272Nakrętka sześciokątna wysoka
DIN 6331PN 61272Nakrętka sześciokątna wysoka z kołnierzem
DIN 6334Nakrętka łącząca 3d
DIN 6796ISO 10670Podkładka podatna stożkowa
DIN 6797JPN 82023Podkładka sprężysta ząbkowana wewnętrznie
DIN 6797APN 82024Podkładka sprężysta ząbkowana zewnętrznie
DIN 6798APodkładka sprężysta wachlarzowa uzębiona zewnętrznie
DIN 6798JPodkładka sprężysta wachlarzowa uzębiona wewnętrznie
DIN 6798DDPodkładka sprężysta wachlarzowa uzębiona zewnętrznie i wewnętrznie
DIN 6798VPodkładka stożkowa wachlarzowa ząbkowana zewnętrznie
DIN 6799PN 85112Płytka osadcza sprężynująca
DIN 6888ISO 3912Wpust czółenkowy
DIN 6912Śruba imbusowa z obniżonym łbem
DIN 6914PN 82343ISO 7412Śruba HV do połączeń sprężanych
DIN 6915PN 82171ISO 7414Nakrętka sześciokątna HV do połączeń sprężanych
DIN 6916PN 82039ISO 7416Podkładka HV do połączeń sprężanych
DIN 6923PN 82168ISO 4161Nakrętka z kołnierzem
DIN 6924ISO 7040Nakrętka sześciokątna samohamowna wysoka z wkładką poliamidową
DIN 7338PN 82976Nit do okładzin
DIN 7341PN 85028ISO 1051Nakrętka sześciokątna z wkładką poliamidową
DIN 7343PN 85029ISO 8750Kołek sprężysty zwijany zwykły
DIN 7349Podkładka pogrubiona
DIN 7504KISO 15480Wkręt samowiercący z łbem sześciokątnym
DIN 7504MISO 15481Wkręt samowiercący z łbem walcowym
DIN 7504OISO 15482Wkręt samowiercący z łbem stożkowym
DIN 7967Nakrętka zabezpieczająca blaszkowa
DIN 7971PN 83106ISO 1481Wkręt samogwintujący do blach z łbem walcowym
DIN 7972PN 83102ISO 1482Wkręt samogwintujący do blach z łbem stożkowym
DIN 7973PN 83104ISO 1483Wkręt samogwintujący do blach z łbem stożkowo-soczewkowym
DIN 7976PN 83101ISO 1479Wkręt samogwintujący do blach z łbem sześciokątnym
DIN 7977PN 85022ISO 8737Kołek stożkowy z czopem gwintowanym
DIN 7978PN 85019ISO 8736Kołek stożkowy z gwintem wewnętrznym
DIN 7979PN 85018ISO 8735Kołek walcowy hartowany z gwintem wewnętrznym
DIN 7980PN 82008Podkładka sprężysta do śrub z łbem walcowym
DIN 7981PN 83116ISO 7049Blachowkręt z łbem walcowym
DIN 7982PN 83114ISO 7050Blachowkręt z łbem stożkowym
DIN 7983PN 83115ISO 7051Blachowkręt z łbem stożkowo-soczewkowym
DIN 7984Śruba imbusowa z obniżonym łbem
DIN 7985PN 82202ISO 7045Wkręt z łbem walcowym wypukłym na śrubokręt krzyżakowy
DIN 7989Podkładka okrągła do konstrukcji stalowych
DIN 7991ISO 10642Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym
DIN 7995PN 82504Wkręt do drewna z łbem soczewkowym
DIN 7996PN 82505Wkręt do drewna z łbem kulistym
DIN 7997PN 82503Wkręt do drewna z łbem stożkowym
DIN 9021PN 82030ISO 7093Podkładka poszerzana
ISO 7380Śruba z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym
DIN 74361Podkładka sprężysta do kół